Page #2 แสดง : 2 บทความ จากทั้งหมด 12
เลือกโรงเรียนให้ลูกอย่างไร  โรงเรียนทางเลือก มีแบบไหนบ้าง
09
Nov
เลือกโรงเรียนให้ลูกอย่างไร? โรงเรียนทางเลือก มีแบบไหนบ้าง?

เมื่อถึงวัยที่ลูกๆ ต้องเข้าเรียน จะเกิดคำถามมากมายสำหรับผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็น เลือกโรงเรียนให้ลูกอย…

อ่านต่อ
วอลดอร์ฟ  waldorf  คืออะไร  โรงเรียนที่มีการสอนแบบวอลดอร์ฟ เป็นอย่างไร
27
Oct
วอลดอร์ฟ (Waldorf) คืออะไร? โรงเรียนที่มีการสอนแบบวอลดอร์ฟ เป็นอย่างไร?

เพราะความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนและแต่ละช่วงวัยนั้นไม่เท่ากัน การเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟจึง…

อ่านต่อ