Wonder Valley International School

โรงเรียนทางเลือกนานาชาติกลางขุนเขาบ้านทุ่งจัง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

"Hat Yai's only nature based international school"


โรงเรียนนานาชาติวันเดอร์แวลี่ย์ (Wonder Valley International School) เป็นชุมชนเเห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นจะจัดการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาเด็กๆไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกายภาพ ทางอารมณ์ ความคิด และจิตวิญญาณ

ปัจจุบันเปิดรับสมัครนักเรียนในชั้นระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีโครงการที่จะเปิดชั้นเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ใช้หลักสูตรจากประเทศอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก นักเรียนสามารถไปเรียนต่อได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ กระบวนการเรียนการสอนเน้นการบูรณาการวิชาการ และให้นักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้และทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมหลากหลายและลงมือทำจริง (Experiential Learning)

Wonder Valley อยู่ในหุบเขาที่ท้องฟ้าเปิดโล่งมีธารน้ำไหลผ่านตลอดพื้นที่ อากาศบริสุทธิ์และมีอาหารเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัย เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในตำบลพะตงซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่เพียง 20 กิโลเมตร

 

Wonder Valley International School  เกิดขึ้นได้อย่างไร


Wonder Valley ไม่ได้ผูกติดกับปรัชญาการศึกษาใดโดยเฉพาะ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้รับแรงบันดาลใจจากกฤษณมูรติ นักคิดผู้ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมายในศตวรรษที่ 20 สำหรับกฤษณมูรติ  จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการศึกษาคือการเข้าใจตนเอง ไม่เช่นนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทางความคิดจะนำมาแต่เพียงความทุกข์และการทำลายโดยไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ

เมื่อ 25ปีที่ผ่านมาความตั้งใจที่จะสร้างการศึกษาแบบองค์รวมนี้ก่อเกิดขึ้นภายใต้โครงการโรงเรียนประจำ The Orchid Hill ในชุมชนพะตงเเห่งนี้ แต่ด้วยสภาพสังคมและบริบททางการศึกษาในช่วงเวลานั้นทำให้ความพยายามที่จะหยั่งรากลึกตามแนวคิดดังกล่าวอาจไม่เคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้จนกระทั่งกลางปี 2563 ที่ผ่านมาความตั้งใจนี้ถูกปลุกขึ้นมาใหม่จนกระทั่งเติบโตเป็น Wonder Valley ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมให้ดอกไม้แห่งอุดมการณ์นี้ได้กลับมาเบ่งบาน

Wonder Valley International School เป็นโรงเรียนทางเลือกในระบบประเภทนานาชาติ ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวสำหรับผู้ก่อตั้ง ขณะนี้กำลังดำเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อสร้างคุณประโชน์ในด้านการศึกษา