Wonder Valley International School
โรงเรียนนานาชาติกลางขุนเขาแห่งแรกในภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


โรงเรียนนานาชาติวันเดอร์แวลี่ย์ (Wonder Valley International School) เป็นชุมชนเเห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นจะจัดการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาเด็กๆไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกายภาพ ทางอารมณ์ ความคิด และจิตวิญญาณ

เรามุ่งหมายที่จะสร้างชุมชนที่เอื้ออาทรที่มีความมั่นคง ปลอดภัย เเละฟูมฟักอิสรภาพในใจของเด็กๆโดยไม่ก่อให้เกิดความกลัวในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้พวกเขาสามารถค้นพบศักยภาพในตนเองและรักในสิ่งที่จะทำ พัฒนาต่อยอดความสนใจไปสู่อาชีพในอนาคต  ครูจะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบไม่ให้รางวัล ไม่ลงโทษเด็กในสิ่งที่พวกเขาเป็น แต่จะช่วยพวกเขาให้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของเขากับโลกรอบตัว เราเชื่อว่าเด็กที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความชัดเจน มีความยืดหยุ่นเเละสามารถส่งผลกระทบอันมีคุณค่าต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 

Wonder Valley อยู่ในหุบเขาที่ท้องฟ้าเปิดโล่งมีธารน้ำไหลผ่านตลอดพื้นที่ อากาศบริสุทธิ์และมีอาหารเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัย เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในตำบลพะตงซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่เพียง 20 กิโลเมตร


ปัจจุบันเราจัดการเรียนการสอนให้เด็กอายุ 3-5 ปี ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างความเชื่อมั่น อบอุ่น และค้นหาศักยภาพของเด็ก เน้นการเรียนรู้ผ่านการสังเกตและการตั้งคำถามตามความสนใจและจากประสบการณ์ตรง ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร  เราเริ่มจากชั้นอนุบาลและจะเปิดชั้นประถมศึกษาขึ้นไปในปี 2565 โดยใช้หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ 
 

Wonder Valley International School  เกิดขึ้นได้อย่างไร


Wonder Valley ไม่ได้ผูกติดกับปรัชญาการศึกษาใด โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ของเราได้รับแรงบันดาลใจจากกฤษณมูรติ นักคิดผู้ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมายในศตวรรษที่ 20 สำหรับกฤษณมูรติ  จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการศึกษาคือการเข้าใจตนเอง ไม่เช่นนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทางความคิดจะนำมาแต่เพียงความทุกข์และการทำลายโดยไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ

เมื่อ 25 ปีที่ผ่านมาความตั้งใจที่จะสร้างการศึกษาแบบองค์รวมนี้ก่อเกิดขึ้นภายใต้โครงการโรงเรียนประจำ The Orchid Hill   ในชุมชนพะตงเเห่งนี้ แต่ด้วยสภาพสังคมและบริบททางการศึกษาในช่วงเวลานั้นทำให้ความพยายามที่จะหยั่งรากลึกตามแนวคิดดังกล่าวอาจไม่เคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้จนกระทั่งกลางปี 2563 ที่ผ่านมาความตั้งใจนี้ถูกปลุกขึ้นมาใหม่จนกระทั่งเติบโตเป็น Wonder Valley ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมให้ดอกไม้แห่งอุดมการณ์นี้ได้กลับมาเบ่งบาน

Wonder Valley International School เป็นโรงเรียนทางเลือกในระบบประเภทนานาชาติ ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวสำหรับผู้ก่อตั้ง ขณะนี้กำลังดำเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อสร้างคุณประโชน์ในด้านการศึกษา