ผลกระทบทางการเงิน

Wonder Valley ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยสามประการ ดังนี้

ประการแรก โรงเรียนต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่สนใจการศึกษาแบบองค์รวมเข้าถึงได้ ฉะนั้นความสามารถในการจ่ายค่าเทอมไม่ควรเป็นเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวในการรับเด็กเข้าเรียนนั่นหมายถึงในอนาคตเราตั้งใจที่จะให้ทุนบางส่วนหรือทุนทั้งหมด เมื่อเรามีเสถียรภาพทางการเงินระดับหนึ่ง

ประการที่สอง ชุมชนของเราตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านเล็กๆหลายหมู่บ้านที่ อย่างน้อยก็สามชั่วคนแล้วที่ติดอยู่ในวงจรความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมจากการใช้จ่ายเกิน และผลกระทบจากการออกจากโรงเรียน การมีครอบครัวก่อนวัยอันควร การตั้งท้องในช่วงวัยรุ่น การเสพยา และติดการพนันอย่างเรื้อรัง เราไม่สามารถดำเนินการอยู่ได้โดยแยกจากสภาพเหล่านี้ เราต้องการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเข้าถึงการศึกษาแบบองค์รวมนี้ได้ 

ประการที่สาม เราต้องการรักษาความเป็นโรงเรียนที่ชั้นเรียนเล็ก สัดส่วนครูต่อนักเรียนสูง เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน

ด้วยพันธกิจทั้งสามประการนี้ แน่นอนที่รายได้และรายจ่ายจะขาดดุล จึงจำเป็นต้องมีการระดมทุนเพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้โดยเฉพาะในช่วงแรกที่ Wonder Valley และการศึกษาแนวทางนี้ยังไม่เป็นที่รู้จัก ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับการศึกษาองค์รวม เรามีกลยุทธ์ต่อไปนี้คือจัดกิจกรรมนอกพื้นที่ ให้เด็กจากเมืองมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหลากหลายช่วงวันหยุดและปิดเทอม จัดเวิร์คช็อปทางการศึกษาตามสถานที่ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย ห้องสมุดประชาชนให้เช่าสถานที่ของเราเพื่อกลุ่มที่สนใจมาทำกิจกรรมนอกห้องเรียน จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสวนและฟาร์มในโครงการของเรา