เราตามหานักการศึกษาที่มีความสามารถในการสังเกตเด็กๆ อย่างที่พวกเขาเป็นโดยไม่ตัดสินสามารถสร้างแรงบันดาลใจและริเริ่มกระบวนการสืบเสาะ (inquiry-based) ในการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้  สำหรับเรา นักการศึกษามิใช่เพียงผู้ที่มาสอนหนังสือเด็กๆ ตามหน้าที่ แต่คือผู้เห็นอาชีพนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบในระยะยาวทั้งต่อตัวเด็กเองและต่อสังคมโดยรวม


ตำแน่งที่เปิดรับ

  1. ครูปฐมวัย (3-5 ขวบ)

  2. ครูชั้นป. 1 (6-7 ขวบ)

  3. ครูสอนศิลปะ (เพื่อมาดูแล of Art Village) - ต้องมีความสามารถทางด้านศิลปะหลากปลายแขนง

ส่ง CV และเขียนมาเล่าให้ฟังสั้นๆ ว่าทำมาถึงอยากมาเป็นส่วยหนึ่งของ Wonder Valley ที่ jobapp.wv@gmail.com