เราตามหานักการศึกษาที่มีความสามารถในการสังเกตเด็กๆ อย่างที่พวกเขาเป็นโดยไม่ตัดสิน สามารถสร้างแรงบันดาลใจและริเริ่มกระบวนการสืบเสาะ (inquiry-based) ในการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้  สำหรับเรา นักการศึกษามิใช่เพียงผู้ที่มาสอนหนังสือเด็กๆ ตามหน้าที่ แต่คือผู้เห็นอาชีพนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบในระยะยาวทั้งต่อตัวเด็กเองและต่อสังคมโดยรวม


ตำแน่งที่เปิดรับ

  1. ครูปฐมวัย (3-5 ขวบ) ที่จบการศึกษาด้านปฐมวัย

  2. ครูสอนศิลปะ (เพื่อมาดูแล Art Village) - ต้องมีความสามารถทางด้านศิลปะหลากหลายแขนง

ส่ง CV และเขียนมาเล่าให้ฟังสั้นๆ ว่าทำมาถึงอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของ Wonder Valley ที่ info@wondervalley.ac.th