ทีมงาน

พี่ดูดี (สุญญา ศรประสิทธิ์)

ผู้ร่วมก่อตั้ง และครูปฐมวัย
สุญญาใช้เวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กในต่างประเทศ หลังจากที่เรียนโรงเรียนทางเลือกของกฤษณมูรติในประเทศอินเดียมากว่า 10 ปี เธอได้ย้ายไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ โดยได้ปริญญาตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากอังกฤษ และปริญญาโทด้านการพัฒนาจากประเทศสวีเดน ก่อนที่จะเริ่มสร้าง Wonder Valley เธอเคยทำงานให้กับมูลนิธิด้านการเมืองของเยอรมัน และเป็นนักข่าวให้กับ Bangkok Post ความมุ่งมั่นที่จะก่อตั้ง Wonder Valley เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เธอได้ซึมซับการทำงานในด้านการศึกษาที่เริ่มต้นขึ้นโดยคุณแม่ของเธอที่สวนสายน้ำเป็นเวลากว่า 20 ปี สุญญาเชื่อว่าการศึกษาที่แท้จริงเป็นรากฐานที่สำคัญและยั่งยืนที่สุดในการนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ และผู้คนที่ได้ค้นพบความสุขเหล่านั้นเอง ที่จะเป็นผู้ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ สุญญาแต่งงานและมีลูกสาว 1 คน ชื่อว่าขมิ้น ซึ่งเรียนอยู่ที่ Wonder Valley เช่นเดียวกัน

Nicole (Nicci) Mulholland-Dobbs

Early Childhood Educator
Nicci is a New Zealander who left New Zealand in 2019 to pursue her dream of sharing her passion for quality early childhood education by teaching abroad. Nicci has been in the education sector for 24 years having been involved in a variety of teaching, and management roles. In the past, she owned and developed and a professional development business in New Zealand where she taught teachers practical hands-on teaching skills and strategies. Her passions are music and movement, storytelling, being in nature and learning alongside children about the world around us. She is passionate about the New Zealand curriculum and can see how this will complement Wonder Valley's education system. Nicci and her husband Trev, have 6 grown up children between them who all reside in New Zealand. They both love to explore nature and have a keen interest in gardening.

พี่อ้อม (อภิญญา แก่นวงศ์คำ)

ครูประจำระดับชั้นปฐมวัย
อภิญญามีหัวใจที่เปิดกว้าง เธอรักและมีความสุขที่ได้อยู่และเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆ เธอเชื่อมั่นว่าความรักเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาเด็กๆ และตัวเธอเอง ก้าวข้ามสภาวะการเปลี่ยนผ่านในรูปแบบต่างๆ ของชีวิตได้ เธอใช้ชีวิตคลุกคลีกับการทำงานร่วมกับเด็กตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 หลังจบปริญญาตรีด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยแรงขับเคลื่อนภายในที่มีใจรักด้านการทำงานเพื่อเด็กและสังคม ประกอบกับทักษะความสามารถที่หลากหลาย ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี การจัดการชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ได้ผ่านการอบรมด้านการจัดการสภาวะวิกฤติ (Crisis management ) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้เธอได้ทำงานร่วมกับอาสาสมัครที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบัน เธอเป็นหนึ่งในผู้ดูแลเด็กๆ ในหุบเขา Wonder Valley ซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดแดนแม่น้ำโขงหลายร้อยกิโลเมตร แต่ด้วยใจรักที่ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เรียนรู้ผู้คน จึงทำให้เธอวางใจที่มีไฟลุกโชนไว้กับที่นี่ เพราะเธอเชื่อว่า ไม่ใช่แค่เด็กๆ ที่จะเติบโตในทางที่เขาควรเป็น แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกัน

Aileen Yuet Lien Chen

Educator and Learner
For the last 10 years, Aileen has been associated with the education space in various capacity but teaching has always been closest to her heart. She started her journey as a teacher (as part of the Teach For India fellowship), teaching students in an underserved school for 2 years, following which she led various programs at Mantra4Change, an NGO based in India working towards school improvement. Aileen has worked with various school leaders, mentoring and coaching them to improve their schools holistically. In addition to this, she has designed and implemented various teaching learning materials and training modules (with a specific focus on mathematics and literacy) for teachers. Aileen holds a Masters in Education with specialization in School Organisation, Leadership and Management. Her other areas of interest include photography, sketching, painting, athletics, sports and spending time with children. Her love for being with children and exploring together has brought her to Wonder Valley.

Yange Zhang

Chinese Teacher
"Hello everyone, I am Yan Ge, a Chinese teacher from China. I believe that children will be able to grow beautifully here just like the nature all around them. I look forward to sharing my language and culture with the children here through activities like calligraphy, paper-cutting, Peking Opera facial makeup, making dumplings and many more. I really like the teaching environment and teaching philosophy of Wonder Valley, and really thank parents here for their trust in us".

คณะที่ปรึกษา

อาจารย์พิชัย ศรีใส

กรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา

อาจารย์ปราโมทย์ จูฑาพร

วิศวกรไฟฟ้า และ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว

อดีตอาจารย์คณะจิตวิทยา – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาประจำหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และให้บริการงานจิตวิทยาการปรึกษา / จิตรักษาแนวพุทธ

ผศ.อัมพร ศรประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎คณะวิทยาศาสตร์‎ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต

นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน สาขาสุขภาพจิตชุมชน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี

ดร. วรลักษณ์ ชูกำเนิด

ผู้รับใบอนุญาตศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยวรพัฒน์ และนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา