วิสัยทัศน์

Wonder Valley International School เป็นมากกว่าโรงเรียนในความหมายทั่วๆไป เรามุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ให้นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ได้ร่วมสร้างบรรยากาศของความรักความเอื้ออาทร ปราศจากการตัดสินถูกผิด เพื่อให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เกิดการตั้งคำถามและค้นพบความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับตนเอง โลกรอบตัวตลอดจนรับรู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่นและธรรมชาติรอบตัว

 

เรามุ่งหมายที่จะฟูมฟักอิสรภาพในใจของเด็กๆโดยไม่ก่อให้เกิดความกลัวในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้พวกเขาสามารถค้นพบศักยภาพในตนเองและรักในสิ่งที่จะทำ พัฒนาต่อยอดความสนใจไปสู่อาชีพในอนาคต  ครูจะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบไม่ให้รางวัล ไม่ลงโทษเด็กในสิ่งที่พวกเขาเป็น แต่จะช่วยพวกเขาให้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนและโลกรอบตัว เราเชื่อว่าเด็กที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความชัดเจน มีความยืดหยุ่นเเละสามารถส่งผลกระทบอันมีคุณค่าต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว      

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม