วิสัยทัศน์

Wonder Valley International School เป็นมากกว่าโรงเรียนในความหมายทั่วๆไป เรามุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ให้นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ได้ร่วมสร้างบรรยากาศของความรักความเอื้ออาทร ปราศจากการตัดสินถูกผิด ซึ่งก่อให้เกิดความกลัว เพื่อให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เกิดการตั้งคำถามและค้นพบความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับตนเอง โลกรอบตัวตลอดจนรับรู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่นและธรรมชาติรอบตัว      

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม