เรารับสมัครนักเรียนใหม่สำหรับปีการศึกษา 2563/2564 

 

ปีการศึกษา                       ช่วงอายุ

2563/2564                            3-5

2564/2565                            3-5

2565/2566                            3-5, 6

2566/2567                            3-5, 6-7

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเรียนที่นี่

 

ภาคเรียน
 

ภาคเรียนที่ 1

กลางเดือนพฤษภาคม -  ต้นเดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2

ต้นเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนเมษายน

 

เวลาเรียน

ปฐมวัย             9.00- 15.30 (รับเด็กไม่เกิน 16.00)

ประถมศึกษา    9.00 – 15.30