เรารับสมัครนักเรียนใหม่สำหรับปีการศึกษา 2566/2567

 

ปีการศึกษา                       ช่วงอายุ

2566/2567                        3-5, 6-9

2567/2568                        3-5, 6-10

 

ภาคการเรียน

ภาคเรียนที่ 1

15 สิงหาคม - 15 ธันวาคม (ปิดกลางภาคเรียน 13 ตุลาคม - 23 ตุลาคม)

ภาคเรียนที่ 2

8 มกราคม - 5 เมษายน (ปิดกลางภาคเรียน 2 มีนาคม - 8 มีนาคม)

ภาคเรียนที่ 3

18 เมษายน - 14 มิถุนายน 

 

เวลาเรียน

ปฐมวัย             9.00- 15.30 (รับเด็กไม่เกิน 16.00)

ประถมศึกษา    9.00 – 15.30