แคมปัส


ห้องสมุด มีหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี

เพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสอ่านและค้นคว้าอย่างเพียงพอ

  • สนามเด็กเล่นและบ่อทรายสำหรับเด็ก 

  • สนามหญ้าสำหรับวิ่งเล่นและทำกิจกรรมต่างๆ

  • ห้องอาหารสำหรับนักเรียนและบุคคลากร

  • แปลงผักอินทรีย์และฟาร์มไก่ที่ลี้ยงแบบปล่อย

เราวางแผนที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะรวมถึง

  • ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ (สำหรับเด็กโต)

  • ห้องคอมพิวเตอร์และสื่อวิดีทัศน์ (สำหรับเด็กโต)

  • หมู่บ้านศิลปะ: พื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ซึ่งประกอบไปด้วย  ศูนย์ศิลปะและหัตถกรรม (นำเสนอเวิร์คช้อปต่างๆ  เช่น การทำผ้าบาติก มัดย้อม ดินเผา งานไม้ งานแกะสลัก และงานถักทอ)ศูนย์ศิลปะการแสดงและดนตรี(นำเสนอทักษะต่างๆ เช่น นาฏศิลป์ไทย หนังตะลุง เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล) โดยความร่วมมือกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนวัตกรรมสมัยใหม่