Parent's Trial Morning

parent's trial morning

การจัดกระบวนการเรียนรู้ในธรรมชาติแบบ Nature Based Learning เกิดขึ้นอย่างไร และเด็กๆจะได้อะไรบ้าง..????????????????

Wonder Valley เปิดพื้นที่ ชวนผู้ปกครอง มาย้อนเวลาเป็นเด็กอีกครั้ง มารับประสบการณ์ตรง กับวิถีการเรียนรู้ในธรรมชาติ มาลองเดินป่า เล่นในป่า ค้นพบความพิศวงที่อยู่ในสิ่งที่แสนจะธรรมดารอบตัว ในกิจกรรม “ Parents Trial Morning “

????กิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงครึ่งวันเช้า

8.00-8.15 Registration

8.15- 8.50 Whats so great about nature based learning?

8.50-9.20 Observe our circle time

9.20 -11.30 Outdoor exploration (observing the Wonder Valley children at play)

11.30- 12.00 Learning reflections

12.00 -12.30 Lunch

กิจกรรมรวมอาหารว่าง 1 มื้อและอาหารเที่ยง plant based 1 มื้อ

????รับเฉพาะผู้ใหญ่????

ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง

วันที่ 19 กันยายน หรือ 3 ตุลาคมนี้ค่ะ