โรงเรียนนานาชาติ (International School) เป็นอีกหนึ่งประเภทโรงเรียนที่อยู่ในความสนใจของหลายครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่อยากให้ลูกได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ 100% สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเลือกโรงเรียนให้ลูก และมีโรงเรียนนานาชาติเป็นหนึ่งในตัวเลือก ลองมาดูข้อมูลประกอบการตัดสินในบทความนี้กัน เราจะพาไปรู้จักกับประเภทของหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกโรงเรียน

 

โรงเรียนนานาชาติ (International School) เป็นอย่างไร

 

สำหรับคำจำกัดความว่า โรงเรียนนานาชาติคืออะไร? โรงเรียนนานาชาติ หรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ International School คือโรงเรียนที่มีการจัดการระบบการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของต่างประเทศ หรือบางแห่งอาจเป็นหลักสูตรต่างประเทศที่มีการปรับแต่งเนื้อหาเล็กน้อย โดยที่ยังอยู่ภายใต้มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการไทยยอมรับ ในการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษามาตรฐาน นักเรียนที่เข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศมาจากหลากหลายเชื้อชาติ รวมถึงนักเรียนเชื้อชาติไทยเองเช่นกัน

 

 

เข้าใจประเภทของหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ

 

ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติในไทยพากันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด อาจทำให้ผู้ปกครองเกิดการสับสนกับระบบและหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนนานาชาติ วันนี้เราจะพามาทำความเข้าใจระบบที่แตกต่างกันเหล่านั้น ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย จะมีหลักสูตรการศึกษาอยู่ประมาณ 2 หลักสูตรใหญ่ๆ ได้แก่

 

1. โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน หรือสหรัฐอเมริกา

 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรอเมริกันนั้น จะให้ความสำคัญกับตัวผู้เรียน ให้ทางเลือกในการสร้างองค์ความรู้ที่สนใจ หลักสูตรนานาชาติอเมริกันนั้นมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและยึดตาม American Common Core State Standards โดยจะเรียกระดับชั้นเป็น Grade ซึ่งจะแบ่งดังนี้ 

 

  • อนุบาล 1-3 เรียกว่า Kindergarten (KG) 
  • ระดับประถมศึกษา หรือ ป.1–ป.6 เรียกว่า Elementary School (ES) เรียกเป็น Grade ตั้งแต่ Grade 1–Grade 6
  • ระดับมัธยมศึกษา 1-มัธยมศึกษา 3 เรียกว่า Middle School (MS) เรียกเป็น Grade ตั้งแต่ Grade 7–Grade 9
  • ระดับมัธยมศึกษา 4-6 เรียกว่า High School (HS) เรียกเป็น Grade ตั้งแต่ Grade 10–Grade 12

 

ในระดับ HS ตั้งแต่ Grade 10–Grade 12 จะเรียนหลักสูตร International Baccalaureate Diploma Programme หรือเรียกย่อว่า IB ซึ่งหากจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก

 

2. โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรประเทศอังกฤษ หรือหลักสูตรสหราชอาณาจักร

 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรประเทศอังกฤษนั้นได้ใช้ถูกนำไปใช้ในหลายประเทศทั่วโลก รูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตรจนเป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการของประเทศอังกฤษ หลายคนอาจคุ้นเคยกันดีกับหลักสูตร A-Level ที่ใช้ในระดับ High School ซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วโลกก็ให้การยอมรับเฉกเช่นเดียวกัน แต่ A Level เป็นหลักสูตรเก่าแก่ระดับประเทศของประเทศอังกฤษ แต่ IB ที่ได้ถูกกล่าวถึงไปข้างต้นเป็นหลักสูตร International จะต่างกันตรงนี้ ส่วนการเรียกระดับชั้นต่างๆ ในหลักสูตรแบบอังกฤษจะเป็น Year ซึ่งจะแบ่งดังนี้ 

 

  • เรียนอนุบาลปีเดียว เรียกว่า Year 1
  • เรียนประถมศึกษาปี 1–6 เรียกว่า Year 2–Year 7
  • เรียนมัธยมศึกษาปี 1–3 เรียกว่า Year 8–Year 10
  • เรียนมัธยมศึกษา ปี 4–6 เรียกว่า Year 11–Year 13

 

นอกจาก 2 หลักสูตรนี้ซึ่งเป็นหลักสูตรในกระแสหลักแล้ว ปัจจุบัน ด้วยความเปิดกว้างให้กับระบบการศึกษาทางเลือกที่มีมากขึ้นในไทย ก็ยังมีโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่เปิดหลักสูตรทางเลือก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้เน้นเพียงวิชาการ แต่เน้นนำหลักการมนุษยวิทยาต่างๆ มาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรมอนเตสเซอรี (Montessori) วอลดอร์ฟ (Waldorf)

 

เช่นที่ Wonder Valley หรือ "โรงเรียนนานาชาติวันเดอร์แวลี่ย์" ของเรา ที่เป็นเป็นชุมชนเเห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นจะจัดการศึกษาแบบองค์รวม ใช้หลักการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ และมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 

 

ขั้นตอนการเลือกโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ

 

ในการตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับทั้งครอบครัวและลูกน้อย เราได้แบ่งประเด็นที่ต้องพิจารณาออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 

1. พิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขให้รอบด้าน

 

ก่อนตัดสินใจผู้ปกครองจะต้องพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขให้รอบด้านเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการของลูกเอง เรื่องของจุดประสงค์และความคาดหวังที่มีกับโรงเรียน เข้าใจความแตกต่างของโรงเรียนไทยกับโรงเรียนอินเตอร์ ว่าความหลากหลายที่มีมากกว่าจะทำให้ลูกจะซึมซับค่านิยม ประสบการณ์ความเป็นตะวันตกของเพื่อนและครูต่างชาติที่จะส่งผลต่อวิธีคิดของลูก พิจารณาเรื่องค่าเทอมค่าเล่าเรียน และคิดวางแผนค่าใช้จ่ายในระยะยาว

 

2. เช็คให้แน่ใจว่าจะเรียนหลักสูตรไหน

 

อย่างที่ได้ให้ข้อมูลไปข้างต้นเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่มีทั้งหลักสูตรอเมริกันและหลักสูตรอังกฤษ รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติในรูปแบบของโรงเรียนทางเลือกด้วย แต่ละหลักสูตรก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ผู้ปกครองต้องศึกษาหลักสูตรให้ดี เพื่อที่จะได้เลือกหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองและลูก

 

2. เลือกโรงเรียนในใจแล้วไปดูสถานที่จริง

 

เมื่อแน่ใจว่าอยากเลือกโรงเรียนนานาชาติให้กับลูก และเข้าใจเรื่องหลักสูตร รวมถึงรู้แล้วว่าอยากเรียนหลักสูตรใด ขั้นตอนต่อมาคือการทำ Shortlist โรงเรียนนานาชาติที่สอนหลักสูตรนั้นๆ ตามเงื่อนไขที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนั่นเอง อาจทำ List ขึ้นมาสัก 3-5 โรงเรียน แล้วไปเยี่ยมเยียนสถานที่จริง (School Tour) เพื่อให้เห็นกับตาตัวเอง และจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าสภาพแวดล้อมของแต่ละที่เป็นอย่างไร

 

ส่งท้าย

 

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง การเลือกโรงเรียนให้กับลูกรักนั้นมีเรื่องให้คิดมากมาย ภายในปัจจัยต่างๆ มากมาย มีสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องอย่าลืมก็คือ การพิจารณาลึกลงไปในสิ่งที่เกี่ยวกับตัวลูกด้วย เพราะลูกคือผู้ที่จะต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ อย่างแท้จริง 

 

หากคุณพ่อคุณแม่คนใดที่สนใจโรงเรียนทางเลือกนานาชาติ เราขอฝากพิจารณา "โรงเรียนนานาชาติวันเดอร์แวลี่ย์" ที่เป็นชุมชนเเห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นจะจัดการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาเด็กๆ ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกายภาพ ทางอารมณ์ ความคิด และจิตวิญญาณ สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของเรา สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของเรา